Zaterdag 28 augustus 2021 wordt de World Naked Bike Ride Amsterdam gereden. Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende situatie m.b.t. het Coronavirus. Wij  hopen dat de opkomst massaal zal zijn met zoveel mogelijk deelnemers en deelneemsters.

Noteer deze datum alvast in je agenda, zodat je rekening kunt houden met het plannen van vakanties e.d. 
Tussen 11.00 en 13.00 uur wordt er verzameld bij NS-Station Amsterdam Amstel. Vanuit Amsterdam Amstel zullen de deelnemers worden begeleid naar park Frankendael, alwaar de rit zal starten om 14.00 uur. Wij rijden vanuit park Frankendael door het pittoreske centrum van Amsterdam.  De rit eindigt om 17.00 uur in het Vondelpark. Hopelijk tot ziens in Amsterdam.

 
Events4All Verkeersregelaars
Een zorg minder
 
Wilt u een evenement gaan organiseren en de verkeersregeling uit handen geven? 
Dan is Events4All Verkeersregelaars de oplossing voor uw organisatie.
Wij regelen het verkeer binnen uw gemeente.
Wij hebben beroepsverkeersregelaars en evenementenverkeersregelaars die, naast de E-learning, een interne theorie- en praktijkinstructie hebben gevolgd.
Heeft u interesse in onze organisatie en wilt u van onze diensten gebruik maken dan kunt u een email sturen aan: events4allverkeersregelaars@hotmail.com
 
 


 


 

 

 

Sponsoren gezocht.


Om de naakte fietstocht van de World Naked Bike Ride Amsterdam te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar sponsoren die ons behulpzaam willen zijn met betrekking hebben tot financiële ondersteuning. Deze zijn noodzakelijk voor het aanschaffen van bijvoorbeeld, portofoons gele hesjes e.d. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact met ons opnemen d.m.v. wnbrnederland@gmail.com

Beste WNBR deelnemers,
 
Onze excuses voor de afgelopen 2 jaar waardoor de WNBR niet kon plaatsvinden zoals u bij ons gewend bent. 
Komend jaar 2021, plannen wij de WNBR voor u in als een normale WNBR rit door Amsterdam.
Maar daarvoor hebben wij wel wat extra mensen nodig die willen en kunnen helpen met hand en spandiensten zoals:  man/vrouw voor de PR, ICTer en/of websitebouwer, sponsoren, evenementenverkeersregelaars, beroepsverkeersregelaars, BHVer, assistent ritleider met stratenkennis van Amsterdam en ritbegeleiders.
Ook zal er weer een theorie en praktijkinstructie plaatsvinden voor de evenementenverkeersregelaars (va 18j) en beroepsverkeersregelaars in hartje Amsterdam die echt hoognodig is om de rit veilig en snel doorgang te laten vinden door het centrum van Amsterdam. 
Wij rekenen op u allen zodat het weer een drukke gezellige en veilige rit naakt door Amsterdam gaat worden met hopelijk mooi warm weer. De rit zal plaatsvinden op de 1e zaterdag in juli of de laatste zaterdag van augustus als uitwijkdatum en hopelijk zonder nare ziektes en andere dingen.
 
Wij willen een stichting oprichten voor de WNBR maar ook daar zoeken wij mensen voor die er tijd en energie in willen steken jong en oud welkom ook hierbij geld sponsoren om zaken te bekostigen.
 
Kent u iemand in uw omgeving of uzelf die iets kan en wil betekenen meld u dan aan via de website van de WNBR. 
Zie ook onze facebookpagina:  https://www.facebook.com/World-Naked-Bike-Ride-Amsterdam
 
Over ons

  • De World Naked Bike Ride, afgekort "WNBR", is een demonstratie die jaarlijks in grote(hoofd)steden en voortkomt uit de Spaanse Ciclonudista, die voor het eerst in 2001 in Zaragoza is houden. De "Ciclonudista" eist de straat terug voor de mensen die er leven en zich op eigen kracht (lopend, fietsend, ect.) voortbewegen, en protesteert op een ludieke wijze tegen de overheersing van de straat door auto's en ander gemotoriseerd verkeer. De deelnemers gaan meest ongekleed om de kwetsbaarheid van het menselijk lijf in het verkeer zichtbaar te maken en respect voor het lijf te vorderen. Met ongeveer dezelfde opzet en doelen startte Conrad Schmidt in 2004 de World Naked Bike Ride als een wereldwijde actie. (bron:nl.wikipedia)  
  •                           

De WNBR is een jaarlijkse ludieke fietsmanifestatie in meer dan 50 steden in 20 landen over de hele wereld, waarin de deelnemers een positieve houding naar lijf en milieu willen demonstreren en bevorderen.
Het fietsen als alternatief voor autorijden is een centraal thema in de WNBR. De waardering voor het lijf als natuurlijke motor en het plezier in het fietsen wordt benadrukt door met een ludiek versierde fiets en/of versierd bloot (of bijna bloot) lijf te rijden, dresscode “as bare as you dare”.
De WNBR is voor mileubewustzijn en vrede, en voor waardering en zorg voor ons lichaam. Het is een protest tegen ongebreideld gemotoriseerd verkeer en wil het gebruik van de fiets promoten: het verbruik van olie verpest het milieu en is een sluipmoordenaar door kankerverwekkend gif en fijn stof in de lucht, klimaatrampen, verkeersongevallen en ongezond leven door te weinig beweging. Bovendien is de WNBR een protest tegen olieafhankelijkheid; deze heeft immers een enorme invloed op de verhoudingen tussen landen en heeft geleid tot veel geweld en talloze slachtoffers in oorlogen en aansluitende geweldsacties.
De WNBR wil het bewustzijn van dit alles vergroten, niet door sombere verhalen maar door het simpele plezier in het leven te tonen. Daarbij versterkt het bloot fietsen, niet gekoppeld aan erotiek en seks, het gevoel van vrijheid. Het creatief versieren van de fiets en van eigen lijf -mogelijk met bodypainting- past hier bij en wordt gestimuleerd bij de WNBR.
De officiële tekst van de missie van de WNBR luidt:

“We face automobile traffic with our naked bodies as the best way of defending our dignity and exposing the unique dangers faced by cyclists and pedestrians plus all the negative effects of oil, cars, war, consumerism and non-renewable energy.”

Vrij vertaald:
“Wij trotseren het autoverkeer met onze blote lijven om respect voor onze lijven te vragen en aandacht voor alle bedreigingen waaraan ons lijf, milieu en vrede worden blootgesteld door het verbruik van brandstoffen (diesel, benzine, ...) in het verkeer, en tevens door het verbruik in het algemeen van niet-duurzame energie en grondstoffen in onze consumptiemaatschappij.”

In de omgeving van station Amsterdam Centraal zijn de volgende fietsenverhuurders actief:
* Station Amsterdam Centraal, rijwielstalling, Stationsplein 5, +31(0)206248391
* MacBike, Nieuwe Uilenburgerstraat 114, +31(0)20-6200985, info@macbike.nl
* Mike’s Bike Rentals, Kerkstraat 123, +31(0)20-6227970,   
* Orangebike, Buiksloterweg 5C, +31(0)20-5289990, info@orange-bike.nl
* StarBikes, De Ruyterkade 143

Volgende rit

Datum:  28 augustus 2021.  (onder voorbehoud)

Tijd: 11.00 uur
Begin14.00 uur


Veel gestelde vragen

Moet je fietsen? Je kunt meedoen met een fiets, maar rollerskates of (echt) hardlopen mag ook, als het maar met eigen lichaamskracht gaat. 

Kom ook met de fiets naar Amsterdam of neem de fiets mee in de trein of kom met trein/bus en huur een fiets!

Waarom fietsen? Als je fietst doe je niet mee met het kapotmaken van onze aarde. Fietsen is plezierig en gezond, als je fietst voel je dat je leeft, vrij en onafhankelijk. 

Moet je bloot? Je beslist zelf hoe bloot je wilt gaan. Go as bare as you dare! 

Waarom bloot? Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt en kwetsbaar tegenover het autoverkeer. Naakt fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is zich ook verzetten tegen de dictatuur van reclame en mode. Naakt zijn we gelijk en voelen we ons solidair met elkaar. 

Links

    . Twitter: (@WNBR_NL) 

    .  Facebookpagina: https://www.facebook.com/world-naked-bike-ride-amsterdam                           


Nederlands
    . 
Wikipedia: nl:Amsterdam
    .  Wikipedia: nl:Noord-Holland 

 
 

 

Nederland heeft de meeste   fietspaden van Europa.